Användarvillkor

 

1. Definitioner

Verified-Reviews : Net Reviews, ett franskt aktiebolag i förenklad form (SAS) registrerat i Marseille Trade och Companies Register (RCS) under nummer 750 882 375, tillhandahåller en IT-lösning för att inhämta recensioner kopplade till kvaliteten hos e-handelstjänster som tillhandahålls av webbförsäljare.

Produktrecension : betyg, kommentar och utvärdering av kund på den från en e-handelssida köpta produktens kvalitet

Sidrecension : betyg, kommentar och ut ärdering av kund på kvaliteten på i ternetförsäljaren

Kundrecension : Avser både produktrecension och recension av sidan

Backoffice : Webbgränssnitt som ger klienterna tillgång till olika verktyg som utvecklats av Verified-Reviews för tjänsten (inklusive ta emot kundrecensioner, svara på feedback och tillgång till statistik). Klienten måste logga in på kontot "Klientarea" som skapades i och med registreringen, med ett användarnamn (länkadressen till Klientens webbplats) och ett valfritt lösenord.

Kunddatabas : personlig data och information rörande kunder som har lagt en order på en e-handelssida. Denna information samlas in under tiden som tjänsten tillhandahålls, och krävs av hemsidan för att tillhandahålla e-handelstjänsten och för att kommunicera kommersiell information till kunder

AdWords-kampanj : Ett annonssystem via Googles sökmotor som visar annonser eller webbannonser baserat på de sökord som användare anger eller på deras surfbeteende

Verified Reviews Profilsida för handel (eller "attestering"): Webbsida indexerad av Google, som visar alla insamlade sidrecensioner för varje Klient som använder lösningen. Den här sidan kan nås genom att klicka på widgeten eller webbsidans URL som Googles sökmotor hänvisat till

Klient : fysisk eller juridisk person som utnyttjar Verified-Reviews tjänster för att erhålla åsikter från dess kunder om en e-handelstjänst, en köpt produkt, en användarupplevelse eller annan tjänst för vilken återkoppling kan ges

Personuppgifter : uppgifter som, inom betydelsen given av franska Dataskyddslagen från 6 Januari 1978 (som ändrats av förordningen från 4 November 1991 och av lagen från 6 Augusti 2004 införlivad av EU-direktivet 95/46/EC), betecknar eller identifierar, direkt eller indirekt, en individ

Paket : En taxa föreslagen av Verified-Reviews och vald av Klienten, överensstämmande med en ordervolym bearbetad av Lösningen

Internet : global sammankoppling av data- och telekommunikationsnätverk som möjliggör för användare att nå innehåll via servrar

Produkt : vara eller tjänst såld av fackman

E-handelstjänst : ett erbjudande om varor eller tjänster, gratis eller sålda, via Internet

Lösningen : tjänster och mjukvara för att generera webside-, produkt- eller butiksomdömen gjorda av Kunder, hantera sagda omdömen, verifiera deras trovärdighet och publicera dem på Internet

Widgetar : grafik skapad av Verified Reviews som visar en klients helhetsbetyg baserat på samtliga recensioner

Kund : en fysisk eller juridisk person som har köpt en produkt via en e-handelstjänst

 

2. Kontraktets syfte


Net Reviews (hädanefter "Verified Reviews") är ett franskt företag (SAS) med verksamhet aktiv inom dataprogrammering. De har utvecklat en innovativ lösning som samlar in kundrecensioner till förmån för klienter som säljer eller erbjuder produkter utan kostnad, vilket ger ökad synlighet och möjliggör betygsättning via sökmotorer på nätet.
För detta ändamål erbjuder Verified Reviews olika prisplaner för att uppfylla behoven hos sina Klienter.
Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla en lösning för att samla in och publicera kundrecensioner. Användarvillkoren som gäller för denna lösning anges härefter.
Användarvillkoren kan kompletteras med särskilda villkor och bestämmelser enligt angivelse i inköpsordern, kontraktet eller mer allmänt i något dokument som fastställer avtalet mellan parterna. Tillsammans med användarvillkoren som anges här, kommer det utgöra en odelbar helhet. De särskilda villkoren kommer att överskrida eventuellt motstridiga klausuler som kan resultera från dessa användarvillkor.

3. Ikraftträdande och kontraktets löptid


För att få tillgång till lösningen, måste klienten fylla i registreringsformuläret, som finns tillgängligt på http://www.avis-verifies.com/. För att registreringen ska vara giltig måste Klienten fylla i samtliga fält som krävs, med ärlig och korrekt information. Verified Reviews ska meddelas om alla förändringar av den tillhandahållna informationen.
Genom att begära registrering så bekräftar Klienten att denne har läst dessa Användarvillkor och accepterar dem i sin helhet och utan reservationer. Klientens registrering innebär fullkomligt och ovillkorligt samtycke av dessa villkor.
Verified Reviews erbjuder flera paket utifrån mängden behandlade beställningar per månad. För att erhålla råd om vilket Paket som bäst lämpar sig för hans/hennes behov, så behöver Klienten informera Verified Reviews om mottagen ordervolym och dess genomsnittspris.
Valet av Paket och prenumeration tillfaller i sista hand klienten, och Klienten samtycker uttryckligen till att detta är helt och hållet hans/hennes ansvar.
Kontraktet kommer att träda i kraft så snart Klienten är registrerad på hemsidan.
Klienten kan abonnera på paketet under antingen en obegränsad eller fast tidsperiod.
I det första fallet kan kontraktet avslutas närsomhelst av Klienten, som måste meddela Verified Reviews via ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Redan debiterade summor för abonnerat paket av Klienten kommer att behållas av Verified Reviews.
Från det datum som uppsägning skickats från Klienten, fastställd på poststämpeln, upphör Verified Reviews med sina tjänster och stoppar automatiskt debiteringen från nästkommande månad, full betalning gäller för redan påbörjad månad.
Om kontraktet tecknas för en fast löptid kommer det att specificeras på inköpsordern. I sådant fall kommer kontraktet att förlängas automatiskt genom tyst överenskommelse med samma löptid såvida inte någon av parterna säger upp avtalet genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningskvitto och 30 dagars varsel.
I frånvaro av särskilda villkor och bestämmelser mellan parterna som anger en fast löptid, kommer kontraktet att ha en obestämd löptid.
I samtliga fall har varje part rätten att ensidigt häva kontraktet närsomhelst, i händelse av en allvarlig överträdelse av en annan part beträffande de skyldigheter för vilka den har antagit ansvar, efter att en formell underrättelse skickad per rekommenderat brev med mottagningsbevis har passerat obemärkt.
Därutöver kan också kontraktet avslutas av endera part i händelse av verksamhetsnedläggning. Den berörda parten är ansvarig för att meddela den andra parten om detta genom ett reklamerat brev med mottagningsbevis.

 

4. Verified Reviews-tjänster


Klienten intygar att Verified Review har informerat om alla nödvändiga förutsättningar för att lösningen ska fungera. Klienten intygar också att dessa nödvändiga förutsättningar kan förändras, framförallt på grund av tekniska skäl eller säkerhetsskäl. I händelse av detta så kommer Klienten att bli informerad.

 

4.1. Att installera lösningen


Lösningen kan installeras på flera sätt:
- Genom de moduler som utvecklas av Verified Reviews för de flesta e-handelslösningar (såsom Prestashop och Magento)
- Genom en fullständig API som möjliggör sömlös integrering av lösningen i kundens IT-system
Det är Klientens ansvar att installera lösningen.
Verified Reviews erbjuder stöd för att underlätta integrationen. För detta ändamål tillhandahåller de ett förklarande dokument på sin webbplats och deras tekniska arbetsgrupp finns tillgänglig för att besvara Klientens frågor och/eller för att fjärransluta till Klientens dator och installera modulen eller API:n på deras system.
I vilket fall förblir Klienten ensamt ansvarig för eventuella fel som uppkommer på grund av en felaktig installation av lösningen.

 

4.2.Tillhandahållande av lösningen


Syftet med den tjänst som tillhandahålls av Verified Reviews är att erbjuda lösningen och underlätta dess användning.
Lösningen innefattar flera funktioner och tillhörande tjänster:
- Insamling av recensioner om kvaliteten på Klientens produkter och/eller tjänster
- Publicering och visning av recensioner via partners (Google, Bing, andra kommersiella företag)
- Indexering av Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering") av sökmotorer,
- Framställning och tillhandahållande av widgetar
Insamling av kundrecensioner går till enligt följande: varje kundorder genererar en förfrågan om att recensera, som skickas till den e-postadress som Klienten angett till Verified Reviews.
De recensioner som samlas in via lösningen från Verified Reviews innehåller ett betyg från 1 till 5 stjärnor, följt av en kommentar, vare sig det gäller en webbrecension eller en produktrecension.
Alla recensioner och kommentarer lagras och är tillgängliga via Klientens backoffice och på Verified Reviews servrar.
Verified Reviews har även ingått ett partnerskap med Google. Detta partnerskap möjliggör automatisk visning av Klientens betyg bredvid deras webbadress när de kör en AdWords-kampanj, förutsatt att det genomsnittliga betyget är minst 3.5 av 5.
I regel förbehåller sig Verified Reviews rätten att ingå avtal med kommersiella företag, och i synnerhet sökmotorer såsom Google eller Bing, i syfte att publicera kundrecensioner eller indexera Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering"), vilket kunden godkänner.
Klienten har uttryckligen informerats om att enbart samarbetspartners kan bestämma och kontrollera hur betygsättningen infogas, som består av stjärnor och antalet insamlade recensioner. Endast för kännedom anges att detta kommer att vara synligt under en period om två till fyra veckor i snitt. Under inga omständigheter hålls Verified Reviews ansvariga för förhållanden och fördröjningar som berör publiceringen av kundens omdöme från deras samarbetspartners.
Verified Reviews kan inte hållas ansvariga för frånvaron av eller en felaktig visning av kundrecensioner, eftersom deras partners tillämpar egna visningsregler. Verified Reviews är enbart skyldiga att säkerställa en korrekt överföring av de recensioner, kommentarer och betyg som lösningen samlar in.
Klienten har även möjlighet att undersöka kundernas åsikter om särskilda ämnen genom att ställa frågor. Detta alternativ fungerar på samma sätt som webbsideomdömes- och produktomdömesförfrågningar. Ytterligare frågor som ställs till kunden kommer att läggas till förfrågningarna som skickas per e-post.
Efter att ha skickat förfrågningarna, samlar Verified Reviews in svaren och delger dem till kunden via deras kontor.

 

4.3 Tillhandahållande av widgetar


Verified Reviews tillhandahåller olika typer av Widgetar som kan synas på samtliga sidor på Klientens webbsida, i syfte att visa deras helhetsbetyg och den senaste mottagna kommentaren från en kund. Widgeten kommer att visa Verified Reviews varumärke. Verified Reviews erbjuder två typer av widgetar: fasta och flytande widgetar. De fasta widgetarna måste integreras i enlighet med kundens visuella riktlinjer. De flytande widgetarna kräver inga ändringar av de visuella riktlinjerna.
Klienten är ensamt och fullständigt ansvarig för val, integrering och visning av widgeten. Verified Reviews tar inget ansvar i de fall den grafiska framställningen av widgeten på Klientens webbplats skiljer sig från den som Verified Reviews skapat och gjort tillgänglig. Klienten ska inte på något sätt ändra Verified Reviews visuella stilguide eller Widget-mall.
Skulle klienten vilja ändra designen på widgeten som tillhandahålls av Verified Reviews, tillhandlahåller Verified Reviews dem en webbadress som ger dem möjlighet att skapa sin egen widget och information i realtid om antalet sidrecensioner samt deras genomsnittliga betyg.
I händelse av att Klientens konto stängs av eller att dennes kontrakt avslutas så måste han/hon omedelbart upphöra med all användning av Verified Reviews Widget. Alla former av missbruk ger rätten att utdöma vite om 100 euro per dag och internetsida (URL) för bevisad överträdelse, utan att påverka andra skador eller intressen för vilka Verified Reviews kan begära kompensation.

 

4.4. Tillhandahållande av Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering")


Verified Reviews tillhandahåller Klienten med en webbsida som indexeras av sökmotorer och på vilken alla internetanvändare kan läsa alla Klientens kundrecensioner som inte är äldre än ett år.
Om kundrecensioner endast samlas in för intern användning inom Klientens företag kan Klienten begära att sidan inte indexeras av sökmotorer.

 

4.5. Moderering


Klienten informeras om när kunderna publicerar negativa recensioner. Recensioner anses vara negativa när erhållet betyg är lika med eller mindre än 2. Dessa recensioner är lättillgängliga via klientens backoffice under fliken "Kundrecensioner – Moderering".
Via sitt backoffice kan klienten kontakta och svara kunder som lämnat en kommentar och ett betyg. Klientens svar visas offentligt på Klientens Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering"). Kunden kommer att motta ett e-postmeddelande som låter dem läsa meddelanden från klienten.
Kunden kommer att kunna svara på detta meddelande, men inte ändra sitt betyg. Klienten kommer också att informeras om meddelanden som lämnas av dess kunder. Dessa diskussioner kommer att vara synliga för internetanvändare.
Klientens svar visas offentligt på Klientens Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering"). De kan inte ändra deras betyg.
Diskussionerna kommer att vara synliga för internetanvändare såvida inte klienten har valt att gömma dem via sitt backoffice.
Denna process ger Klienten möjlighet att be om en förklaring när ett betyg eller en kommentar inte förefaller motiverad, och att utöva rätten till genmäle.
Verified Reviews ska under inga omständigheter lägga sig i relationen mellan Klienten och dess kunder. Klienten kommer att ansvara för hanteringen av eventuella problem som kan uppstå till följd av en kundrecension.

 

4.6. Statistik


Genom sitt backoffice har Klienten tillgång till rapporter och statistik som Verified Reviews samlat in baserat på mottagna recensioner.

 

5. Finansiella villkor


5.1. Prissättning


Verified Reviews erbjuder flera olika paket baserat på antalet ordrar, antalet recensioner som ska bearbetas av lösningen och det genomsnittliga orderpriset (en premie läggs på paketpriset om det genomsnittliga orderpriset överstiger 300 EUR).
Paketpriser visas på webbplatsen hos https://verified-reviews.co.uk/ under avdelningen "Prissättning".
Om antalet ordrar överskrider det antal som omfattas av paketet, ska Klienten betala en extra avgift för varje ytterligare order. Denna avgift kommer att variera beroende på paket och genomsnittligt orderpris; den kommer att läggas på paketets ursprungspris.
Betalning för paketet och alla eventuella kostnader vid ytterligare beställningar, i förekommande fall, sker med autogiro månadsvis.
Verified Reviews kommer i regel endast att hänvisa till informationen som tillhandahålls av Klienten i syfte att ge råd om vilket paket som kan tillgodose deras behov. Dylik information kommunicerats enligt Klientens gottfinnande och ansvar, där den senare är den enda ansvarige för verksamheten och dess behov, och Verified Reviews inkräktar inte på Klientens verksamhet. Verified Reviews kan inte hållas ansvarig för att ge opassande råd om den av Klienten tillhandahållna informationen skulle visa sig vara oriktig eller ofullständig, eller om antalet behandlade beställningar i själva verket skulle visa sig vara fler eller färre än vad som förutsatts.
Paketet innefattar tillhandahållandet av ett antal tjänster i utbyte mot en fast eller total ersättning betalbar till Verified Reviews vid tillhandahållandet av åtminstone en av dessa tjänster.
Fakturan kommer genereras automatiskt vid tidpunkten för autogiro och Klienten kommer kunna ladda ner den genom att ansluta till sitt backoffice eller ta emot den via e-post genom att ange en e-postadress via deras backoffice.
Datumet för den första betalningen kommer att fastställas i de särskilda villkoren.
Verified Reviews accepterar inte betalningar per check. En tilläggsavgift på 20 % tillkommer vid elektroniska överföringar.
Alla betalningar gjorda för tecknat Paket kommer att behållas av Verified Reviews. Under inga omständigheter kan pro rata-återbetalningar begäras i händelse av att kontraktet avslutas.
Om Klienten inte skulle uppfylla sina betalningsskyldigheter, förbehåller sig Verified Reviews rätten att tillfälligt häva åtkomsten till deras personliga konto och avbryta deras tjänster.
Om Klienten skulle misslyckas erlägga utestående belopp, kommer det nuvarande kontraktet att avslutas och Klientens konto att raderas permanent. Verified Reviews kan komma vidta rättsliga åtgärder för att kräva ersättning för skador som inträffat.

 

5.2 Prövotid


Verified Reviews kan erbjuda kunden en kostnadsfritt provperiod av lösningen. I så fall anges villkoren och tidsperioden för den kostnadsfria provperioden för Klienten vid tidpunkten för registreringen.
Efter registreringen måste Klienten följa användarvillkoren som häri tecknats samt andra specifika tillämpliga villkor, oavsett om de registrerat sig för en kostnadsfri provperiod eller inte.

 

6. Verified Reviews skyldigheter, ansvarsförpliktelser och åtaganden


6.1. Tillhandahållande och drift av lösningen


Verified Reviews tjänster betraktas utförda så fort som lösningen har gjorts tillgänglig för Klienten. Verified Reviews enda skyldighet kommer att vara att tillåta Klienten att utnyttja Lösningen. Verified Reviews hålls inte ansvarigt för felaktig installation eller övriga fel eller olämplig användning som kan tillskrivas klienten.
Verified Reviews åtar sig att implementera alla nödvändiga medel, metoder och åtgärder för att säkerställa kvalitet och kontinuitet för lösningen. Verified Reviews är endast förbundna av krav på medel.
Lösningen körs på ett komplext tekniskt system som innefattar vissa parametrar för vilka Verified Reviews inte alltid kan styra över. Dess tjänster erbjuds med hjälp av en dedikerad infrastruktur som använder internetnätverkets resurser.
Klienten bör därför vara medveten om att tekniska problem kan påverka det här nätverket och orsaka fördröjningar eller tillgänglighetsproblem som det omöjligt att ansluta. Verified Reviews kan inte garantera oavbruten tillgång till dess webbplats. Den kan inte hållas ansvarig för svårigheter att nå dess webbplats på grund av internetstörningar.
Verified Reviews förbehåller sig rätten att tillfälligt häva åtkomst till sin lösning när rimliga skäl relaterade till driften av dess infrastruktur föreligger, t ex för genomföra serverunderhåll.
Om Verified Reviews upptäcker en säkerhetsöverträdelse som på ett allvarligt sätt skulle kunna äventyra säkerheten för lösningen och kunddatabasen, förbehåller de sig rätten att tillfälligt suspendera sina tjänster utan varning för att kunna åtgärda säkerhetsöverträdelsen så fort som möjligt.

 

6.2. Insamlingsprocess för recensioner


Vid insamlande av recensioner bestämmer Verified Reviews att inte välja kunder utifrån deras typ eller köpfrekvens. Alla kunder kommer därför att undersökas.
Varje recension länkas till en kontaktbar skribent.
Recensioner måste skickas in inom tre månader efter att inbjudan har tagits emot per mejl. Inlämningen är därför tidsbegränsad.
Verified Reviews har information som gör det möjligt att identifiera kunden och verifiera att han/hon verkligen har gjort ett inköp.

 

6.3. Process för att identifiera upphovsmän till recensioner


Verified Reviews lösning bygger på insamling av recensioner efter att en produkt eller tjänst har köpts. Recensionsförfrågningar från Klienter är därför kopplade till en köpupplevelse och en tydligt identifierad kund. Identifiering kan ska per mejl, telefon eller annan form av direktkontakt med kunden.

 

6.4. Innehåll och bevakning av insamlade recensioner och kommentarer


Verified Reviews är en tillförlitlig tredje part. De garanterar fullständig insyn för klienter och kunder.
Det bör uttryckligen understrykas att kommentarer inte får strida mot tillämpliga lagar eller förordningar.
Verified Reviews ska under inga omständigheter lägga sig i relationen mellan Klienten och dess kunder. Verified Reviews kan inte hållas ansvarig på något sätt om kunder inte svarar på recensionsförfrågningar, eller om antalet besök eller beställningar minskar, eller i händelse av att ett problem uppstår till följd av publiceringen av en negativ recension eller genomförandet av en beställning.
Verified Reviews kontrollerar varifrån recensioner skapats, framförallt med hjälp av den identifierade IP-adressen.
Emellertid kan de inte garantera att betygssystemet fungerar felfritt på grund av inneboende risker och infall för IT- och digitalsystem, såsom hacking, kapning, virus och bedrägerier.

 

6.5 Lagring, användning och sekretess av kundinformation


Verified Reviews lagrar och behåller kunddatabasen, kundrecensioner och, generellt sett, all information som genererats i och med lösningen, på dedikerade och säkra servrar. Det säkerställer att kundernas privata information hålls strikt konfidentiell.
Publicerade recensioner innehåller följande uppgifter om kunden:
• Förnamn
• Första bokstaven i efternamnet
• Datum och tid för inlämnad recension
• Datum för inköp
• Köpt produkt
• Plats för inköp eller tjänsteleverans
Denna personliga information samt kundens recension och betyg kan komma att också skickas till Verified Reviews samarbetspartners (sökmotorer, register, jämförelsesidor, marknadsplatser eller guider) för alla former av onlinepublicering, i syfte att recensionerna ska nå en bred publik.
Klienten har rätten att skriftligen neka till spridningen av av deras information till register, jämförelsesidor, marknadsplatser och guider.
Verified Reviews använder kundernas personuppgifter, såsom e-postadresser, enbart inom kontexten för lösningen och enbart för ändamål relaterade därtill. Verified Reviews får inte använda personuppgifter för andra ändamål eller kommunicera personuppgifter till någon tredje part, t ex för kommersiella ändamål.
Verified Reviews publicerar i regel inte information relaterad till kunderna som kan leda till att de identifieras eller till som kan leda till intrång i deras privatliv (fullständigt namn, fysisk adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer osv.) såvida kunde inte har offentliggjort denna information.

 

6.6 Undantag och ansvarsbegränsningar


Klienten får inte hålla Verified Reviews ansvariga beträffande driften av lösningen om Klientens IT-utrustning slutar fungera eller visar sig vara föråldrad eller otillräcklig.
Klienten har fullkomligt ansvar för sin IT-utrustning.
Minimikraven beträffande IT-utrustningar är en internetuppkoppling och en digital enhet som kan anslut till den uppkopplingen.
Verified Reviews kan inte hållas ansvariga för problem som uppstår till följd av kunden delger felaktig eller ofullständig information.
Detsamma gäller vid följande tillfällen:
- onormal användning av lösningen;
- driftfel på grund av Klienten
- underhåll av en tredje part som inte godkänts av Klienten för reparation av lösningen;
- avinstallation av lösningen;
- ingen eller delvis användning av lösningen.
Verified Reviews ska i regel inte hållas ansvariga i händelse av att åtkomst till lösningen nekas på grund av externa faktorer bortom Verified Reviews kontroll.
Verified Reviews är inte ansvariga för integreringen av sökmotorer för Klientens övergripande betyg och antalet insamlade recensioner, eller förteckningen av Klientens webbplats.
Slutligen ska Verified Reviews under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador åsamkade kunden på till följd av eller i anslutning till fullgörandet av detta kontrakt och vidareutvecklingar av detta.
Indirekta skador avser bland annat, men inte uteslutande, förlust av intäkter, förlust av data, förlust av affärsmöjligheter och konsekvenserna av klagomål från tredje parter mot Klienten.

 

6.7 Modereringsprocess


6.7.1 Översikt


Syftet med moderering är att säkerställa att det insamlade innehållet överensstämmer med Användarvillkoren, samt med de generella riktlinjerna för användandet av webbsidan, med en vy för att publicera, avvisa och radera innehållet.
Samtliga personer och handlingar relaterade till modereringsprocessen identifieras och kan spåras.
Verified Reviews modererar recensioner innan publicering, med hjälp av automatisk och mänsklig verifikation.

 

6.7.2 Modereringsroller och -resurser


Moderering utförs med dataverktyg och/eller människor, som generellt sett hänvisas till som moderatorer.
I rollen som moderator krävs följande kompetenser och tillgångar:
- behärskar det språk som recensionen är skriven på flytande
Innan någon utses till rollen måste språknivån objektivt kunna intygas vara motsvarande nivån "Mastery" i Common European Framework of Reference for Languages (nivå C2 av CEFR).
- tillgång till allt innehåll som insamlats som kundomdöme;
- tillgång till information relaterat till skribentens identitet som samlats in vid tidpunkten då recensionen lämnades in, i syfte och händelse av att behöva kontakta skribenten;
- tillgång till all information beträffande historiken kring recensionsinlämning (antalet inlämningar av samma recension efter första refuseringen)
- tillgång till informationshistorik beträffande skribenten (antalet publicerade recensioner, tidigare ämnen)
- förmåga att delegera − på ett sätt som går att spåra − moderering av en kundrecension till en annan moderator

 

6.7.3 För-moderering


Automatisk för-moderering
Verified Reviews använder ett system för automatisk för-moderering som hindrar recensioner från att bli publicerade om de innehåller:
- olagligt innehåll, bland annat stötande, kränkande och diskriminerande kommentarer
- obegripligt innehåll
- Personlig information
Mänsklig för-moderering
Utöver det automatiska systemet för-moderering kan Verified Reviews, vid önskemål, erbjuda mänsklig för-moderering.
Den mänskliga för-modereringen hindrar publicering av icke-publicerbara recensioner.

 

6.7.4 Tidsbegränsning för moderering av kundrecensioner


Verified Reviews förbinder sig att respektera en tidsbegränsning som är densamma för alla recensioner.
Den ställs automatiskt in enligt D+7, där D är dagen då recensionen lämnades in.
I särskilda fall kan detta anstånd utökas till D+14, D+21 eller D+30 (maximal tidsram).

 

6.7.5 Efter-moderering


Mänsklig efter-moderering
Utöver det automatiska systemet för-moderering har Verified Reviews mänsklig efter-moderering på plats.
Detta system gör det möjligt att neka recensionerna som uppfyller kriterierna för nekande av kundrecensioner.
Efter-moderering och skribentens ångerrätt
Verified Reviews samtycker till att återkalla en recension på begäran av skribenten.
Emellertid sparas recensionen i Verified Reviews databaser.
Skribenten till en publicerad recension kan inte begära att den ändras.
De kan enbart utöva sin rätta att återkalla sin recension och önska att få skriva en ny.
I händelse av en ändring i ägarskapet eller en ändring av väsentliga egenskaper för en produkt eller tjänst, kan Verified Reviews radera eller arkivera recensionerna som föregått händelsen.
Verified Reviews åtar sig att föra en historik över alla raderade recensioner i sina databaser

 

6.7.6 Redigering och modifikationer


Verified Reviews förbinder sig att aldrig ändra eller radera innehållet i en kundrecension. Följaktligen har Verified Reviews inte tillåtelse att
- korrigera stavfel i en recension
- ändra en medlems användarnamn
- dölja delar av texten i en recension
- ändra en betygsättning
I sällsynta fall kan namn och telefonnummer i recensioner komma att ersättas med asterisker för att respektera dataintegriteten.

 

6.8. Kriterier för publicering och visning


6.8.1 Visning av recensioner


Verified Reviews visar samtliga recensioner, såväl positiva som negativa, så länge de inte nekats under modereringsprocessen. Verified Reviews handplockar inte vilka recensioner de publicerar.
Verified Reviews visar recensioner i kronologisk ordning från den senaste till den äldsta, baserat på det datum då recensionen skickades in.
Verified Reviews visar recensioner i sin helhet.
Verifierar Reviews visar åtminstone följande information i samtliga recensioner:
- datum och tidpunkt som recensionen skickades in
- datum då inköpet ägde rum
- författarens förnamn och första bokstaven i deras efternamn
Följande kan också visas:
- namnet på den inköpta produkten
- platsen för inköp eller tjänsteleverans
Nedanför varje recension kan Verified Reviews visa rätten till genmäle för en representant för den recenserade produkten eller tjänsten. Verified Reviews lägger inte samman eller viktar betyg. Verified Reviews visar det genomsnittliga betyget för alla sina kunder på ett transparent sätt. Betyget förskaffas med hjälp av följande beräkningsmetod:
- Vi beräknar genomsnittet av de publicerade recensionerna, med upp till fem decimaler
- För att förskaffa ett betyg av 5: det här genomsnittet, med upp till fem decimaler, avrundas till en decimal
- För att förskaffa ett betyg av 10: det här genomsnittet, med upp till fem decimaler, multipliceras med två, för att sedan avrundas till en decimal
Till förmån för internetanvändare visar Verified Reviews alla sidrecensioner insamlade under en period på tolv månader.
Sidrecensionerna, antalet recensioner samt genomsnittsbetyget beräknas för samma period, och visas på Verified Reviews handelsprofilsida (eller "attestering").

 

6.8.2 Anmäla en recension som innehåller olagligt eller olämpligt innehåll


Verified Reviews tillåter att man anmäler recensioner som innehåller olagligt eller olämpligt innehåll. Dylika recensioner kan anmälas genom att mejla till följande e-postadress: moderation@avis-verifies.com eller via Klientens handelsprofilsida (eller "attestering").

 

6.8.3 Klientens rätt till genmäle


Verified Reviews ger representanten bakom den utvärderade produkten eller tjänsten möjlighet att närsomhelst besvara en recension som tagits emot genom Klientens kontor. Representanten kan använda denna möjlighet till:
- lämna sin version av förhållandet (med möjlighet att bifoga stödbevis)
- tacka recensenten för dennes feedback och besvara de frågor som finns i kommentaren
- uppmärksamma förändringar som gjorts relaterade till produkten eller tjänsten sedan recensionen lämnades in
Svaren visas nedanför berörda recensionerna.

 

6.8.4 Förlust av rätten att lämna recensionerna för en skribent vars recension betraktas olaglig eller olämplig efter moderering


I händelse av att en skribent identifieras, efter moderering, ha lämnat en eller flera recensioner med olagligt eller olämpligt innehåll, kommer Verified Reviews hindra denna skribent från att lämna fler recensioner och radera alla recensionerna associerade med honom/henne.

 

7. Klientens skyldigheter


Efter registreringen måste Klienten följa användarvillkoren som häri tecknats samt andra tillämpliga, särskilda villkor. I synnerhet ger Klienten sitt samtycke till följande skyldigheter:

 

7.1. Godkännande av utvärderingar


Klienten måste godta alla sorters utvärderingar som följer på en köpupplevelse De har möjlighet att neka eller besvara en utvärdering om den förefaller orättvis.
Klienten får under inga omständigheter skapa fejkade utvärderingar genom att skapa fejkade beställningar, fejkade kommentarer eller genom andra vilseledande sätt. Därutöver får Klienten inte förhindra negativa utvärderingar genom att missbruka funktionaliteter kopplade till lösningen. Om Klienten gör sig skyldig till sådant beteende kan Verified Reviews inleda rättsliga förfarande gentemot dem och avsluta deras kontrakt.
Vite om 100 euro utdöms för varje recension som upptäcks vara fejkad, utan att påverka andra skador eller intressen för vilka Verified Reviews kan begära kompensation.

 

7.2 Säkerhet beträffande användarnamn och lösenord


Klienten är helt och hållet ansvarig för användandet och sekretessen av deras användarnamn och lösenord. De måste säkerställa att enbart de har tillgång till deras personliga konto och, om nödvändigt, under eget ansvar ge behörighet till en annan person. De måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva från tredje parter som har tillfällig tillgång till dessa inloggningsuppgifter och undvika alla former av oönskat intrång på deras kontor.
Klienten måste omedelbart meddela Verified Reviews om de upptäcker en säkerhetsöverträdelse på grund av framförallt frivilligt utlämnade uppgifter eller på grund av förskingringsbrott kopplat till användarnamn och lösenord, så att Verified Reviews omedelbart kan vidta alla lämpliga åtgärder för att åtgärda nämnda säkerhetsöverträdelse.
I händelse av förlorat eller missbrukat användarnamn och lösenord kommer åtgärder behöva efterföljas för erhållande av nytt användarnamn och lösenord. Denna funktion finns tillgänglig på vår webbplats https://www.verified-reviews.co.uk/ under "Inloggning".
Klienten får själv ta konsekvenserna som följer om en tredje part använder deras användarnamn och lösenord. Klienten är i synnerhet ansvarig för alla kunders personuppgifter som kan ha anskaffats eller spridits via deras personliga konto.

 

7.3. Åtkomst till kundens sida


Klienten är själv ansvarig för åtkomsten till deras webbplats. De är ansvariga för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla denna åtkomst, till exempel genom att betala för deras internetuppkoppling, eftersom den förutan är åtkomst till tjänsten omöjlig.

 

7.4. Ägarskap och användande av recensionerna


7.4.1 Ägarskap och användande av recensionerna


Kunden ger Klienten, utan någon kostnad, fullständiga ägarrättigheter till recensionerna, så att Klienten är den enda ägare till de recensioner som genererats genom lösningen. Rättigheterna till recensionerna som ges Klienten gäller den eviga, överlåtbara och oåterkalleliga rätten, troligt objekten för en underlicens till tredje parter, att (a) använda, återskapa, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa verk som bygger vidare på, offentligt uppvisa, och göra recensionerna tillgängliga varsomhelst i världen i alla medium eller format, vare sig nu eller i framtiden; och att (b) använda kundens personuppgifter som angavs vid inlämnandet av recensionen.
Kunden behåller oavsett rätten att begära få sin recension borttagen.
Efter en sådan begäran kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar att recensionen återkallas, samt en förfrågan om en utvärdering.
Kunden godkänner och accepterar att publicerade recensioner varken är privata eller hemliga.
Klienten tillåts använda dem, bland annat för kommersiella ändamål. Klienten måste rådgöra sina kunder om det.
I händelse av att Klienten inte uppfyller kraven, till exempel skuldregleringar, övertar Verified Reviews äganderätten till recensionerna.

 

7.4.2 Nyttjanderätt av recensionerna för Verified Reviews och deras samarbetspartners


Klienten ger Verified Reviews rätten att använda dess recensioner utan kostnad på medier associerade med Verified Reviews och deras samarbetspartners (medelst en underlicens), därtill rätten att visa, återskapa och sprida recensionerna till allmänheten på eller via Verified Reviews internetsidor och applikationer och de tillhörande deras samarbetspartners (medelst en underlicens). Dessa rättigheter gäller för hela världen under tiden för affärsförbindelser mellan Klienten och Verified Reviews.

 

7.5 Korrekthet och laglighet av tillhandahållen information


Klienten intygar korrektheten och lagligheten beträffande kundernas personliga uppgifter som tillhandahålls Verified Reviews. Klienten har skyldighet att varna sina kunder om att deras personliga uppgifter delas med Verified Reviews som en del av implementeringen av lösningen, inhämta deras samtycke och uppfylla de allmänna bestämmelser i Dataskyddslagen från 6 januari 1978. Klienten ska ensamt stå ansvarig gentemot sina kunderna för bristfällig information, oklarheter, felaktigheter eller underlåtenhet beträffande deras personuppgifter. Klienten ska hålla Verified Reviews skadelös när det gäller förfaranden som kan inledas gentemot dem av en kund som åberopar överträdelse mot dessa rättsliga bestämmelser.
Klienten medger att inte på något sätt sprida rasistiska, aggressiva, kränkande, pornografiska, diskriminerande, kränkande, och rent generellt, illegal information via lösningen. Klienten är förbjuden att sälja illegala produkter.

 

7.6. Skyldighet att samarbeta


Klienten ska omedelbart meddela Verified Reviews vid ändringar av företagsverksamheten. Klienten medger också att utan dröjsmål rapportera oegentligheter beträffande användandet av lösningen.
I allmänhet lämnar Klienten sitt samtycke vad gäller att samarbeta med Verified Reviews i syfte att tillhandahålla, i god tid, information och dokument som anses nödvändiga och efterfrågas av Verified Reviews för driften av deras tjänster. Klienten medger att spontant delge Verified Reviews all information och dokument nödvändiga för genomförandet av detta kontrakt.

 

7.7 Avstängning eller radering av det personliga kontot


Om Klienten inte uppfyller något av anförda kraven har Verified Reviews rätten att tillfälligt suspendera deras tjänster tills dess en uppgörelse i god eller juridisk uppgörelse har träffats.
Om Klientens konto suspenderats eller avslutats permanent, är fortsatt användning från Klientens sida av tjänsterna eller programmering associerad med lösningen strängt förbjuden, frånsett att visa redan insamlade recensioner. Klienten kommer också förbjudas från att hänvisa till Verified Reviews namn överhuvudtaget och från att använda grafik eller annan visuell framställning relaterad till Verified Reviews och deras tjänst. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser kommer resultera i vite om 100 euro per dag för kunden från dagen för överträdelse.

 

7.8 Försenade betalningar


I händelse av försenad fakturabetalning och i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L441-6 och D441-5 i den franska handelsrätten, tillkommer förseningsavgifter i förhållande till den räntesats som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sin senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion plus 10 procentenheter utöver skuldbetalningskrav på 40 euro.

 

8. Kundens skyldigheter och åtaganden


Kunderna måste uppfylla vissa villkor för att kunna skicka in en recension, nämligen:
- vara en fysisk person
- inte befinna sig i en intressekonflikt
- personligen ha deltagit i köpet av den produkt eller tjänst som recensionen omtalar
Klienten måste intyga att dessa förbehåll efterlevs.
Kunden kan kontaktas för kontrolländamål.

 

9.Immateriella rättigheter

 

9.1 Verified Reviews rättigheter


Verified Reviews garanterar att de äger alla immateriella rättigheter som krävs för att tillhandahålla lösningen, widgetarna och varumärket "Verified Reviews". I enlighet därmed garanterar de att tjänsterna som de har åtagit sig att tillhandahålla inte är en kopia av redan befintliga verksamheter.
Under dessa omständigheter garanterar Verified Reviews Klienten gentemot talan om intrång som kan inledas gentemot dem av en person som åberopar rätten till immateriella rättigheter för någon tjänst tillhandahållen av Verified Reviews eller widgetarna, varumärket "Verified Reviews" eller programvaran Lösningen som kunden blivit försedd.
Det bör noteras att Verified Reviews lämnar deras mjukvara Lösningen till Klientens förfogande enbart för de syften som anges i detta kontrakt och i strikt enlighet med de villkor som anges här. Detsamma gäller för Verified Reviews design och varumärket "Verified Reviews".
Deras tillhandahållande får på inga sätt betraktas som en överföring, enligt den franska lagen om immaterialrätt, av några immaterialrättigheter till förmån för Klienten. En prenumeration på Verified Reviews paket ger inte Klienten några immaterialrättigheter avseende mjukvaran Lösningen, designen eller varumärket, vilket förblir Verified Reviews egendom. Klienten förbinder sig att respektera Verified Reviews rättigheter

 

9.2. Användarvillkor och förbud avseende lösningen


Klienten ska inte utföra något arbete på lösningen eller tillåta någon tredje part att göra det. Klienten åtar sig att använda information relaterad till lösningen för deras egen räkning, och endast för de ändamål angivna i föreliggande kontrakt, vilket formellt utesluter möjligheten av:
- tillfälligt eller permanent återskapa lösningen som ställts till deras förfogande, helt eller delvis, med alla medel eller i alla former, t ex när mjukvaran laddas, visas, körs eller lagras; - översätta, anpassa, arrangera om eller förändra lösningen, exportera den eller länka den samma med andra mjukvaruprogram; - göra någon form av kopia av hela eller delar av lösningen; - modifiera (i synnerhet genom att dekompilera), förändra, anpassa (i synnerhet genom att översätta), arrangera om eller i allmänhet modifiera hela eller delar av lösningen.
Klienten medger, i synnerhet, att behandla, sprida, ladda och överföra via lösningen endast information och data vars användning inte strider mot några industriella eller immateriella rättigheter, inte heller andras egendomar, eller som utgör en straffbar handling.
Klienten ska inte via lösningen sprida innehåll som innehåller datavirus eller annan kod, filer eller dataprogram skapade för att hindra, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos mjukvara, dator- eller telekommunikationsverktyg. Listan är inte uttömmande.

 

10. Hantering av personuppgifter


Beträffande inhämtandet, bearbetandet och kommunikationen av personuppgifter, åtar sig Verified Reviews och Klienten att efterleva de tillämpliga lagar och författningar som styr hanteringen av nämnda information, och att efterleva de bestämmelser i det franska lagrummet 2004-801 daterad 6 augusti 2004 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, som ändrar det franska lagrummet 78-17 daterad 6 januari 1978 beträffande databehandling, datafiler och individuella friheter.
Verified Reviews garanterar i synnerhet att deras Klienter, kunder och personer som besöker deras webbplats har rätt till tillgång till sparade personuppgifter, samt rätten att ändra, korrigera eller radera nämnda uppgifter eller invända mot bearbetningen av dessa uppgifter.
Verified Reviews kommer vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera sekretessen för denna information, skydda dess innehåll och undvika missbruk eller spridning.

 

10.1. Personuppgifter till tredje part


Alla som länkar till Verified Reviews webbplats informeras om att personuppgifter kan insamlas av Verified-Reviews när webbplatsen http://www.verified-reviews.co.uk/ besöks, till exempel med hjälp av cookies.
Dess webbplats använder "Google Analytics", information om internetanvändning samlas in med hjälp av cookies (t ex IP-adresser) genom ett analysverktyg utvecklat av Google Inc., som lagras anonymt på Googles servrar i USA.
Informationen kan komma att användas för följande ändamål:
- Statistik och sammanräkning av användningen av webbplatsen, användningen av innehållet och användningen av tjänster - Undersökningar för att förbättra tjänsterna via webbplatsen - Insamla bred demografisk information för att sammanställa statistik
De behålls under max ett år.
Verified-Reviews meddelar uttryckligen personer som loggar in på deras hemsida http://www.verified-reviews.co.uk/ om att de kan avaktivera cookies i deras webbläsare.
Den insamlade informationen används uteslutande av Verified-Reviews. Alla överföring av den här information till tredje parter ska omfattas av förhandsgodkännande från den berörda kunden.

 

10.2. Kundens personuppgifter


Kunden är informerad om att personuppgifter behövs för att slutföra registrering för att bli medlem. De är avsedda för internt bruk av tjänsten, i synnerhet för att bekräfta hans registrering, identifiera och skapa kundprofiler som tillåter Verified-Reviews att förbättra erbjudanden och kommunikation.
Verified-Reviews använder e-postadress, i synnerhet, för att skicka bekräftelse på deras registrering, vissa meddelanden (betyg, kommentarer osv.) och för att besvara deras frågor.
Därutöver använder Verified-Reviews deras e-postadresser för att skicka nyhetsbrev och för att skicka erbjudanden som kan vara av intresse om de har fått godkännande för detta. Kunder kan när som helst avsluta sådan mejl genom att klicka på länken in slutet på varje mejl.
Verified-Reviews är den ensamma mottagaren av informationen som tillhandahålls av Klienten vid registrering, närmare bestämt: förnamn, efternamn, företagsnamn, hemadress, e-postadress, försäljarens adress, bankuppgifter och codes of integrations. Det är helt förbjudet att kommunicera med någon.
Sådan personlig information lagras i högst fem år.

 

10.3. Personlig information om användare


Det erinras om att de personuppgifter som samlats in i och med ramverket för implementeringen av lösningen hålls strikt konfidentiell. Undantaget användarnas förnamn och första bokstaven i efternamnet, åtar sig Verified Reviews att inte sprida vidare till tredje parter. Användarnas personuppgifter tas i bruk för implementeringen av de identifierade i dessa villkor. All annan användning är förbjuden.
Sådan personlig information lagras i max ett år.

 

10.4. Rätt till information, korrigering och borttagning av säkerhetskopierad data


Enligt lagrum 78-17 från 6 januari 1978 ger Verified-Reviews åtkomst till lagrade personuppgifter vid begäran.
Personer kan också begära korrigering eller borttagning av uppgifter genom att skicka ett mejl till info@verified-review.co.uk eller brev till: S.A.S Net Reviews, NET REVIEWS, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marseille. Identiteten måste styrkas.

 

11. Klagomål - begäran om information


Verified-Reviews kommer efter bästa förmåga besvara varje klagomål och försöka lösa tvistemålet. Frågor eller förfrågningar kan skickas till följande mejladress: info@verified-reviews.com, eller med post: SAS Net Reviews, 18-20 avenue Robert Schuman - CS 40494 - 13002 Marseille12. Tillämplig lag och jurisdiktion


Detta kontrakt är underställt fransk lagstiftning. Alla tvister rörande tolkningen, utförandet eller giltigheten av detta avtal ska vara föremål Marseilles handelsdomstol exklusiva domsrätt.